Werkwijze

Meestal is het zo dat mensen verwezen worden door hun huisarts. U kunt ook uzelf aanmelden, er is dan wel een verwijsbrief van de huisarts nodig.
In het eerste gesprek, het zogenaamde intakegesprek gaan we kijken wat de klachten zijn, waar ze mogelijk vandaan komen en waar ze mee samenhangen. Na de intakefase wordt er een behandelplan gemaakt, samen met u. We spreken af aan welke doelen we gaan werken, hoe we dat gaan doen, en hoelang we daar ongeveer voor nodig hebben. Als u daarmee instemt, krijgt de huisarts na de intakefase een zogenaamde intakebrief waarin kort staat vermeld wat uw klachten zijn en wat het behandelplan is. Tijdens de behandeling wordt er aan de klachten gewerkt.

De gesprekken vinden soms wekelijks, maar soms ook wat minder vaak plaats, afhankelijk van uw klachten en wensen. We bespreken regelmatig of de behandeling aanslaat. Na de behandelfase, volgt de afsluitfase. Hierin bekijken we wat u kunt doen om te voorkomen dat uw klachten terugkomen. De meeste behandelingen duren 8 sessies, maar meer of minder is ook mogelijk.

Bent u ontevreden over de behandeling dan hoop ik dat u dit bespreekbaar maakt en we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Ik ben aangesloten bij het NIP, zij hebben een klachtenregeling.