Wat is een GZ-Psycholoog?

De afkorting GZ psycholoog staat voor Gezondheidszorg psycholoog. Een gezondheidszorg psycholoog heeft na zijn of haar studie psychologie een tweejarige opleiding gevolgd en gewerkt onder supervisie. Een gezondheidszorg psycholoog is geschoold in het doen van psychologisch onderzoek en het verrichten van psychologische behandelingen. Een GZ psycholoog is een breed opgeleide professional die op tal van plekken binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) kan worden ingezet.

Wanneer u naar een psycholoog gaat met een GZ-registratie, krijgt u de behandelingaltijd (deels) vergoed door de verzekering. Vanaf januari 2008 wordt een behandeling door een GZ-psycholoog vergoed in het basispakket van de Nederlandse zorgverzekering.

Een GZ-psycholoog is opgenomen binnen het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), een overheidsregister waarin onder andere erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd. Conform de wet BIG is gezondheidszorgpsycholoog een beschermde titel in Nederland. Hiermee valt een GZ-psycholoog ook onder het medisch tuchtrecht.

Sinds 25 september 2006 ben ik ingeschreven in het BIG-register onder nummer: 49066039425

Begeleiding door een GZ-psycholoog in Nijmegen

Hebt u interesse in begeleiding door een psycholoog in Nijmegen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.