Vertrouwelijkheid

Als psycholoog heb ik een beroepsgeheim. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Uw dossier is veilig opgeborgen en mag u te allen tijde inzien. Na 15 jaar wordt een dossier vernietigd. Als u wenst dat uw dossier eerder vernietigd wordt, kunt u dit aangeven.

Ik val onder en houd me aan de beroepscode van het NIP.

Wanneer u een klacht heeft of ontevreden bent over de behandeling, maak dat dan alstublieft bespreekbaar. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de klachtenregeling van het NIP

Overleg met derden (zoals de huisarts) gebeurt alleen wanneer u daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.