Info voor verwijzers

Psychologenpraktijk Anna Roeden is een psychologenpraktijk in Nijmegen. Ik ben eerstelijnspsycholoog en werk voornamelijk vanuit de Cognitieve gedragstherapie. U kunt individuele cliënten, maar ook stellen naar mij verwijzen.

Ik hecht veel waarde aan goed overleg en snel en efficiënt werken. Wanneer u een cliënt bij mij aanmeldt, zal ik hem of haar zo snel mogelijk zien voor een eerste gesprek. Wanneer er sprake is van spoed, krijgt de cliënt altijd voorrang. Na een eerste gesprek, wanneer de cliënt daar toestemming voor gegeven heeft, ontvangt u van mij een intakebrief met informatie over de aanmeldklacht en het behandelplan. Indien u dat wenst, krijgt u ook tijdens de behandeling een schriftelijk verslag over de voortgang. Aan het einde van een behandeling volgt een uitschrijfbrief.

Cliënten doorverwijzen

Wilt u cliënten doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog in Nijmegen? Neem dan contact met mij op.