Cognitieve gedragstherapie

Ik werk vanuit de Cognitieve Gedragstherapie. Dit is een behandelvorm die ingaat op de samenhang tussen gedrag, gedachten en gevoel. Soms zijn er dingen waar u geen invloed op heeft, maar kan het wel helpen om anders over uw klachten na te denken. Het blijkt dat mensen die geneigd zijn om situaties door een negatieve bril te bekijken, eerder angstklachten hebben of  last hebben van somberheid. Binnen cognitieve gedragstherapie onderzoeken therapeut en cliënt of die negatieve manier van denken wel klopt. Wanneer blijkt dat er inderdaad op een negatieve manier gedacht wordt (bijvoorbeeld ‘ik kan niks goed doen’), wordt er samen gezocht naar een meer realistische manier van denken. Hiervoor worden specifieke cognitieve oefeningen en soms ook huiswerkopdrachten gebruikt.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de werking van Cognitieve Gedragstherapie. Uit dit onderzoek blijkt dat deze therapievorm voor tal van psychische klachten de meest geschikte behandelvorm is. Vaak zijn mensen met slechts enkele gesprekken al geholpen.

Wanneer cognitieve gedragstherapie niet aansluit bij uw klachten of wensen, kunnen er ook onderdelen van andere behandelmethodes gebruikt worden of we bekijken bij welke therapeut of therapievorm u beter tot uw recht komt. Dit alles wordt in nauw overleg met u gedaan.

Cognitieve gedragstherapie in Nijmegen

Hebt u interesse in cognitieve gedragstherapie in Nijmegen? Neem voor meer informatie contact op met Psychologenpraktijk Anna Roeden in Nijmegen.